Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 83

Autorzy: Anna Koziorowska , Robert Krasowski :

Tytuł: Czynniki środowiskowe - pole elektromagnetyczne i światło widzialne oddziałujące na komórki i tkanki. Interdyscyplinarna dziedzina badań

Streszczenie: Pole elektromagnetyczne i światło widzialne są czynnikami oddziałującymi na organizmy żywe. Należą do czynników fizykalnych oddziałujących na organizmy roślinne i zwierzęce. W artykule przedstawiono zagadnienia interdyscyplinarności badań nad wpływem pola elektromagnetycznego i światła widzialnego na organizmy zwierząt i ludzi. Dotychczasowe wyniki wskazują, iż konieczna jest współpraca badaczy z wielu dyscyplin – elektrotechników, biologów, biotechnologów, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Uzyskane wyniki będą niezwykle pomocne w opracowywaniu nowych zastosowań czynników fizykalnych w fizjoterapii i rehabilitacji. Zaprezentowane badania wykazują, że ta interdyscyplinarna dziedzina jest niezwykle ciekawa i należy ją rozwijać, a badania kontynuować.

Słowa kluczowe: bioelektromagnetyzm, pole elektromagnetyczne, światło widzialne, efekty biologiczne.

wstecz