Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 98

Autorzy: Beata Jakubiec :

Tytuł: Wykorzystanie środowiska wirtualnego do analizy pracy robota przemysłowego

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza możliwości jakie daje wykorzystanie modeli symulacyjnych robotów i stanowisk zrobotyzowanych do oceny pracy robota przeprowadzona na przykładzie środowiska do programowania offline robotów. W pracy zaprezentowano komputerowy model stanowiska z robotem przemysłowym zaprojektowany w K-Roset.

Słowa kluczowe: programowanie offline, robot, model wirtualny

wstecz