Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 114

Autorzy: Paweł Ptak , Tomasz Prauzner , Henryk Noga , Piotr Migo , Jana Depesova :

Tytuł: Wykorzystanie pola magnetycznego do badania stanu powłok ochronnych

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące pomiaru grubości warstw wierzchnich, przeprowadzane z wykorzystaniem przetworników indukcyjnościowych. Opisano badania, dotyczące przetwornika indukcyjnościowego transformatorowego, który będzie w stanie wykryć grubość warstwy wierzchniej w badanych powłokach ochronnych. Dla wybranych rodzajów sygnałów przeprowadzono szereg pomiarów grubości warstw przewodzących nieferromagnetycznych oraz warstw nieprzewodzących lakierniczych dobierając częstotliwość sygnału pomiarowego. Do kontroli grubości badanych warstw wykorzystano przyrządy pomiarowe firmy Fisher.

Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, parametry sygnału pomiarowego, powłoki ochronne

wstecz