Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 142

Autorzy: Paweł Drzymała , Henryk Welfle :

Tytuł: Mechanizmy wsparcia standardu JSON dla przechowywania i przetwarzania danych w środowisku Oracle

Streszczenie: W pracy zaprezentowano możliwości przechowywania, przetwarzania i wymiany danych JSON (JavaScript Object Notation) w systemie zarządzania baz danych Oracle 12c, Oracle 18c i Oracle 19c, które wykorzystywane są w szeroko rozumianych aplikacjach biznesowych. Coraz więcej danych JSON przechowywanych jest i przetwarzanych w środowiskach bazodanowych, zarówno bazach relacyjnych i nierelacyjnych (NoSQL). Oracle nie zawiera specyficznego dla JSON typu danych, tak jak jest to dla typu danych XML. Zastosowanie indeksów pozwala na wydajne sortowanie i filtrowanie danych, które przechowywane są we właściwościach dokumentów w formacie JSON.

Słowa kluczowe: Oracle, JSON (JavaScript Object Notation), indeksowanie danych JSON.

wstecz