Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 154

Autorzy: Sławomir Kurpask , Hubert Latała , Stanisław Kokoszka :

Tytuł: Porównanie efektywności konwersji promieniowania płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych

Streszczenie: artykule przeanalizowano efektywność trzech rodzajów kolektorów: płaskich kolektorów i próżniowych kolektorów rurowych (rura przepływowa i ciepła). Na podstawie zmierzonych i obliczonych wartości przedstawiono wpływ temperatury otoczenia i natężenia promieniowania słonecznego na zmianę wydajności w postaci zależności graficznych. Korzystając z zaleceń normy dotyczącej testowania kolektorów, znaleziono wartości parametrów wielomianu kwadratowego oraz zmianę wydajności w funkcji obniżonej temperatury.

Słowa kluczowe: kolektor słoneczny, efektywność, konwersja promieniowania

wstecz