Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 200

Autorzy: Alena Otcenasowa , Andrej Bolf , Juraj Altus , Michal Regula :

Tytuł: Straty mocy czynnej w trójfazowej linii kablowej

Streszczenie: W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.

Słowa kluczowe: straty mocy, jakość energii, linie kablowe.

wstecz