Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 55

Autorzy: Mirosław Wciślik , Paweł Strząbała :

Tytuł: Analiza oddziaływań w obwodzie systemu elektroenergetycznego z obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC.

Streszczenie: W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy rozkładu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.

Słowa kluczowe: obciążenie nieliniowe, wyższe harmoniczne, kompensacja mocy biernej, analiza oddziaływań.

wstecz