Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 73

Autorzy: Piotr Makles :

Tytuł: Pomiary zakłóceń generowanych przez energooszczędne źródła światła z zasilaczami impulsowymi.

Streszczenie: W artykule opisano zakłócenia generowane przez zasilacze impulsowe energooszczędnych źródeł światła. Przeprowadzono pomiary zawartości harmonicznych prądu THDI oraz emisji zakłóceń przewodzonych i promieniowanych. Pomiarów dokonano dla pięciu różnych energooszczędnych źródeł światła i porównano je z żarówką halogenową o mocy 100 W.

Słowa kluczowe: źródła światła, zasilacz impulsowy, licznik energii elektrycznej, zakłócenia przewodzone, zakłócenia promieniowane.

wstecz