Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 77

Autorzy: Yuriy Varetsky , Michał Gajdzica :

Tytuł: Dobór wartości znamionowych filtrów przemysłowych

Streszczenie: Parametry znamionowe układów kompensacyjno-filtrujących wyznaczane są w oparciu o harmoniczne prądów i napięć w stanach ustalonych co tyczy się głównie jednostek filtrujących o prostej topologii. Jednak w przypadku bardziej złożonych układów wymaga się, aby elementy były dostosowane do pracy zarówno w warunkach ustalonych, jak i przejściowych. Korzystając ze standardów oraz norm, w artykule omówiono procedurę doboru parametrów baterii kondensatorów i dławików układów filtrujących z pozycji ich bezawaryjnej pracy w sieciach przemysłowych.

Słowa kluczowe: filtr wyższych harmonicznych, proces ustalony, procesy przejściowe, bateria kondensatorów, dławik filtrujący.

wstecz