Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 93

Autorzy: Yuriy Shapovalov , Dariya Bachyk , Ksenia Detsyk , Roman Romaniuk :

Tytuł: Zastosowanie przejścia do domeny częstotliwości w analizie liniowych obwodów zmieniających się okresowo

Streszczenie: W artykule opisano opis matematyczny obwodu zmieniającego się w czasie z węzłem napięciowym oraz przejście z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości z wykorzystaniem ®ównań Zadeha. Analizowano trzymany system liniowych równań w dziedzinie częstotliwości. Prezentowana metoda.

Słowa kluczowe: obwód zmieniający parametry okresowo, domena częsytotliwości, równania Zadeh’a.

wstecz