Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 119

Autorzy: Olexander Rubanenko , Maksim Grishchuk , Olena Rubanenko :

Tytuł: Planowanie eksperymentu przy określaniu stanu technicznego transformatora mocy

Streszczenie: Artykuł analizuje istniejące metody diagnozowania transformatorów mocy (TM). Badana jest technika planowania eksperymentu z wykorzystaniem planów optymalnych. Zgodnie z wynikami badań opracowano optymalny D-plan pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej, który określa algorytm badań. Na przykładzie TM typu TMG 1000/10 ustalono, że do oceny stanu TM podczas interpretacji wyników pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej potrzeba 13 pomiarów. Podano metodę wyznaczania charakterystyki średniej częstotliwości TM. Ta charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa może być używana do sprawdzania stanu TM i wykrywania uszkodzeń na wczesnym etapie ich rozwoju.

Słowa kluczowe: diagnostyka, awarie, transformator mocy, analiza częstotliwości, uzwojenia.

wstecz