Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 125

Autorzy: Bukurije Hoxha , Bedri Dragusha :

Tytuł: Przewidywanie energii wiatrowej w Kosowie przy wykorzystaniu oprogramowania WAsP1

Streszczenie: W artykule analizowano możliwość wykorzystania oprogramowania WAsP WindSimulations do projektowania usytuowania farm wiatrowych w złożonym ukształtowaniu terenu. Możliwe było uwzględnienie turbulencji wiatru, obecność lasów, budynków etc

Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, oprogramowanie WAsP11

wstecz