Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 146

Autorzy: Jerzy Gołębiowski , Marek Zaręba :

Tytuł: Przebiegi temperatury szynoprzewodu rurowego w warunkach zwarciowych

Streszczenie: W artykule wyznaczono czasowe przebiegi temperatury generowane w szynoprzewodzie rurowym podczas zwarcia. Matematycznym modelem jest początkowo-brzegowe zagadnienie paraboliczne. Przyjęto i uzasadniono założenie o adiabatycznych brzegach układu oraz o równomierności pola w początkowej chwili zwarcia. Rozpatrywano dwa modele elektrycznej rezystywności szynoprzewodu: uzależnionej termicznie (zmiennej) i uśrednionej (stałej). Zagadnienie rozwiązano za pomocą funkcji Greena. Na tej podstawie wyznaczono jednosekundowy prąd zwarcia i jego wielosekundowe równoważniki. Wyniki analityczne zweryfikowano numerycznie metodą elementu skończonego.

Słowa kluczowe: szynoprzewód rurowy, zwarcie, przebiegi temperatury, funkcja Greena, jednosekundowy prąd zwarcia

wstecz