Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 166

Autorzy: Marian Pasko , Tomasz Adrikowski , Dawid Buła , Damian Błaszczok :

Tytuł: Analiza strat mocy czynnej w układzie kompensatora mocy biernej w wykonaniu przeciwwybuchowym z osłoną ognioszczelną

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badania strat mocy w układzie kompensatora mocy biernej zbudowanego z baterii kondensatorów i dławików ochronnych. Zaprezentowane wyniki poddano analizie pod kątem możliwości zabudowania kompensatora w przeciwwybuchowej obudowie ognioszczelnej do zastosowania w sieci niskiego napięcia wyrobisk kopalni z zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego.

Słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, straty mocy czynnej, przepływ ciepła, obudowa ognioszczelna.

wstecz