Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2020 Str. 23

Autorzy: Makmur Saini , A.M.Shiddiq Yunus , Ahmad Sultan , Muh-Ruswandi Djalal , Mohd.Wasir bin Mustafa , Rahimuddin Rahimuddin , Ikhlas Kitta :

Tytuł: Wykrywanie błędów w równoległej linii przesyłowej z wykorzystanirem transformaty Clarke’a

Streszczenie: W pracy przedstawiono badanie porównawcze wykrywania i klasyfikacji uszkodzeń równoległej linii przesyłowej z wykorzystaniem propagacji kaskadowej do przodu i do tyłu. Oba obliczenia oparto na dyskretnej transformacie falkowej (DWT) i transformacji Clarkea. Falkę macierzystą Daubechies4 (Db4) zastosowano do dekompozycji współczynników przekształceń falkowych (WTC) i współczynników energii falkowej (WEC) sygnałów wysokiej częstotliwości. Współczynniki stanowiły dane wejściowe do szkolenia propagacji wstecznej sieci neuronowej (BPNN). Wyniki pokazały, że algorytm propagacji wstecznego sprzężenia zwrotnego modeli sztucznej sieci neuronowej (ANN) zareagował lepiej niż modele algorytmu kaskadowego propagacji wstecznej, szczególnie w wykrywaniu błędów i klasyfikacji w transmisji równoległej. Wyniki pokazały, że zaproponowana metoda analizy uszkodzeń była w stanie szybko i poprawnie sklasyfikować wszystkie uszkodzenia na równoległej linii przesyłowej.

Słowa kluczowe: Sieć neuronowa propagacji wstecznej i kaskadowej; Transformacja Clarkea; Wykrywanie uszkodzeń; Falka

wstecz