Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 20

Autorzy: Supawadee Sirithai , Saksit Summart , Adirek Jantakun :

Tytuł: Filtr bikwadratowy o wielu wejściach I jednym wyjściu z ustalanym prądem wyjściowym

Streszczenie: W artkule przedstawiono bikwadratowy filtr o wielu wejściach i jednym wyjściu MISO. Do projektu filtru wykorzystano układ MOCCCCTA, uziemiony rezystor i kondensatory. Filtr umożliwia pracę w wielu trybach I przy kontrolowanym prądzie.

Słowa kluczowe: filtr bikwadratowy, układ MO-CCCCTA.

wstecz