Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 60

Autorzy: Maciej Dorczuk :

Tytuł: Badania niezawodności urządzeń i pokładowych systemów uzbrojenia w trakcie występowania zakłóceń w instalacji elektrycznej

Streszczenie: W artykule zaproponowano możliwości prowadzenia laboratoryjnych badań niezawodnościowych wymaganych w normie obronnej NO-06-A104:2005 sprzętu wojskowego oraz systemów uzbrojenia w trakcie oddziaływania długotrwałych i chwilowych odchyłek oraz pulsacji napięcia występujących w instalacji elektrycznej. Artykuł odnosi się do poruszanych kwestii w opracowaniach zagranicznych, z których wynika potrzeba realizacji w/w badań sprzętu wojskowego (SpW). Przedstawiono problemy, jakie rozwiązywano podczas przygotowywania aparatury badawczej oraz opracowywania algorytmów do analizy danych w czasie rzeczywistym. Efektem pracy jest innowacyjne stanowisko laboratoryjne jako jedyne o takich możliwościach w kraju oraz funkcjonujące akredytowane przez Wojskowe Centrum Normalizacji i Kodyfikacji procedury badawcze wykorzystywane do badań niezawodności sprzętu wojskowego w warunkach zakłóceń w instalacji elektrycznej.

Słowa kluczowe: zakłócenia w instalacji elektrycznej, odchyłki napięcia, pulsacje napięcia, badania niezawodności.

wstecz