Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 71

Autorzy: Henryk Kocot , Agnieszka Dziendziel :

Tytuł: Wybrane analizy dla pojemności wielotorowych wielonapięciowych linii napowietrznych

Streszczenie: W artykule omówiono aspekty dotyczące modelowania pojemności wielotorowych wielonapięciowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć (WWLN). Rozpatrzono problem przesunięcia punktu neutralnego pod wpływem niesymetrii pojemnościowej takich linii. Wyniki analiz zaprezentowano dla wybranych rzeczywistych konstrukcji WWLN o różnym stopniu niesymetrii geometrycznej.

Słowa kluczowe: wielotorowe linie napowietrzne, pojemność linii napowietrznej, przesunięcie punktu neutralnego sieci.

wstecz