Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 75

Autorzy: Marcin Legierski , Piotr Michałek :

Tytuł: Koncepcja i realizacja goniofotometru H-V do szybkich pomiarów rozsyłu światłości w systemie C-γ

Streszczenie: Artykuł opisuje goniofotometr do szybkich pomiarów rozsyłu światłości w systemie C-γ i geometrii H-V opracowany w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp z o.o.. Osiągnięte parametry techniczne odniesiono do klasycznego goniofotometru oraz zestawiano z osiągami komercyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Przeprowadzono analizę czynników wpływających na dokładność pomiaru oraz walidacje uzyskanych wielkości fotometrycznych.

Słowa kluczowe: technika świetlna, goniofotometr, szybkie pomiary rozsyłu światłości

wstecz