Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 143

Autorzy: Eligiusz Pawłowski :

Tytuł: Aplikacja metody najmniejszych kwadratów do aproksymacji równomiernie rozmieszczonych próbek w zastosowaniu do pomiarów częstotliwości

Streszczenie: W artykule rozpatruje się metodę najmniejszych kwadratów do liniowej aproksymacji wyników pomiarów rozmieszczonych równomiernie wzdłuż osi odciętych lub rzędnych. W takim przypadku otrzymuje się znaczne uproszczenie wzorów do obliczania wartości współczynników prostej aproksymującej. Przedstawiono zastosowanie proponowanego rozwiązania do pomiarów częstotliwości.

Słowa kluczowe: Metoda Najmniejszych Kwadratów, MNK, równomiernie rozmieszczone próbki, pomiary częstotliwości.

wstecz