Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 151

Autorzy: Marcin Turek , Andrzej Droździel , Krzysztof Pyszniak , Wojciech Grudziński , Anna Klimek-Turek :

Tytuł: Modyfikacja właściwości folii PET przy wykorzystaniu naświetlania jonami K+

Streszczenie: Cienkie (3 m) folie PET implantowano jonami K+ (150 keV, dawki 1014 cm-2, do 1016 cm-2. Zaobserwowano niszczenie różnego rodzaju wiązań chemicznych i powstanie struktur grafitopodobnych a także wzrost absorbancji modyfikowanych próbek w widmie UV-VIS oraz zwężenie przerwy energetycznej z około 4 eV aż do 0.55 eV (1016 cm-2). Implantacja spowodowała spadek oporności powierzchniowej warstwy zmodyfikowanej o około 6 rzędów wielkości oraz wzrost stałej dielektrycznej folii: od kilku procent dla dawki 1014 cm-2 do ~65 % dla dawki 1016 cm-2.

Słowa kluczowe: implantacja jonowa, modyfikacja polimerów, FTIR, spektroskopia ramanowska.

wstecz