Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 38

Autorzy: Brahim Kehileche , Younes Chiba , Abdelhalim Tlemcani , Noureddine Henini :

Tytuł: Numeryczna analiza i optymalizacja chłodzącego urządzenia elektrokalorycznego bazującego na materiałach ceramicznych

Streszczenie: Tematem artykułu jest analiza i optymalizacja systemu chłodzenia bazującego na materiale ceramicznym BaTiO3 i nanocieczy Al2O3, CuO. W tym celu analizowano element elektrokaloryczny I współczynnik wymiany ciepła CCP. Przedstawiono wyniki badań elementu jak I całego systemu chłodzenia.

Słowa kluczowe: urządzenia chłodzące, efekt elektrokaloryczny, ceramika BaTiO3.

wstecz