Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 108

Autorzy: Eduard Manziuk , Waldemar Wojcik , Olexander Barmak , Iurii Krak , Anatoliy Kulias , Vira Drabovska , Vitalina Puhach , Samat Sundetov , Aisha Mussabekova :

Tytuł: Podejście do tworzenia zespołu w hierarchii klastrów z wykorzystaniem korelacji decyzji modelowych

Streszczenie: W artykule zaproponowano podejście oparte na grupowaniu, zgodnie z którym wpływ modelu indywidualnego jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości grup zagregowanych. Dzięki takiemu podejściu wpływ indywidualnego rozwiązania modelu, różniącego się od innych, jest znacząco zwiększony. Agregacja grup jest dokonywana w sposób wprost proporcjonalny do korelacji decyzji. Ponadto agregacja grup modeli odbywa się zgodnie z hierarchiczną strukturą zespołu. Rozwiązania silnie skorelowanych grup modeli są zastępowane przez jedno rozwiązanie klastrowe. Rozwiązanie to na kolejnym poziomie może być grupowane z innymi najbliższymi grupami modeli. Ze względu na taką architekturę zwiększa się poziom wpływu pojedynczego rozwiązania modelu. Główną zaletą proponowanego podejścia jest określenie struktury zespołu w zależności od korelacji decyzji modelowych. Klasteryzacja decyzji dla cech podobieństwa zwiększa rolę różnorodności i pozwala na wyrównanie błędu pojedynczej decyzji na poziomie lokalnym oraz zapewnienie akceptowalnych globalnych wskaźników efektywności klastra. Zaletą proponowanego podejścia jest możliwość budowania zespołu w oparciu o właściwości parametrów korelacji..

Słowa kluczowe: klasyfikacja, grupowanie hierarchiczne, zespoły modeli, korelacja, efektywność klastrów.

wstecz