Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 153

Autorzy: Piya Sirikan , Chakrapong Charumit :

Tytuł: Wykorzystanie kontroli kierunku pola wirnika do sterowania trójfazowym silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem procesora TMS320F28335

Streszczenie: Przedstawiono metodę sterowania trójfazowym, silnikiem indukcyjnym bazującą na nie-bezpośrednim sterowaniu kierunkiem pola wirtnika. Prąd stojana, prąd wirnika, wektor strumienia wirnika I moment elektromagnetyczny były analizowane i obliczane. Do sterowania strumieniem wirnika wykorzystano sterownik PI I procesor TMS320F28335.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie, strumień wirnika.

wstecz