Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 32

Autorzy: Petro Lezhniuk , Vyacheslav Komar , Olena Rubanenko , Natalia Ostra :

Tytuł: procesu optymalizacji decyzji w sieciach elektroenergetycznych z odnawialnymi źródłami energii.

Streszczenie: Wskazane jest przeprowadzenie optymalnej kontroli systemu zasilania jałowego poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych w obszarze optymalności (niewrażliwości). Dopuszczalny zakres odchyleń parametrów kontrolnych od ich wartości optymalnych jest określony przez rozwiązanie bezpośredniej i odwrotnej czułości zadania. Zadanie czułości bezpośredniej i odwrotnej można i powinno być rozwiązywane w jednostkach względnych przy użyciu metod teorii podobieństwa. Wykazanoź, że w tym przypadku granice dopuszczalnego zakresu optymalności są ustalane analitycznie. Porównując dopuszczalne wartości optymalności poszczególnych parametrów kontrolnych, można je uszeregować i ustawić odpowiednią kolejność i intensywność ich działań. Pozwala to w najbardziej racjonalny sposób zrekompensować zakłócenia w systemie zasilania, które są spowodowane niestabilnością wytwarzania odnawialnych źródeł energii.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, energia odnawialna, automatyczny system sterowania, czułość, teoria podobieństwa.

wstecz