Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 39

Autorzy: Kamil Khayrnasov :

Tytuł: Metoda modelowania i określania częstotliwości drgań kompozytowych konstrukcji robotyki

Streszczenie: Rozważana jest metodologia modelowania i określania naturalnych częstotliwości drgań konstrukcji robotycznej wykonanej z materiału kompozytowego, w tym silników, łożysk, kół zębatych i zmieniaczy przełożeń. Opracowane metody pozwalają na badanie złożonych systemów robotycznych z materiałów jednorodnych i kompozytowych.

Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, systemy robotyczne, stojaki, metoda elementów skończonych, częstotliwości naturalne.

wstecz