Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 55

Autorzy: Abdelkader Lakrout , Mokhtar Bendjebbar , Noureddine Henini :

Tytuł: Dyskryminacja błędów w maszynie indukcyjnej na podstawie rozpoznawania wzorców i technik sieci neuronowych

Streszczenie: Praca przedstawiona w tym artykule stanowi wkład w temat monitorowania i diagnozowania uszkodzeń w trójfazowej maszynie indukcyjnej klatkowej. Proponowane podejście opiera się na metodach rozpoznawania wzorców i technikach sztucznej inteligencji. W tym celu pomiary prądów stojana są przeprowadzane na maszynie podlegającej różnym usterkom, takim jak: zwarcie w uzwojeniach stojana, pęknięcie pręta, uszkodzenie łożyska i błąd mimośrodowości. Przejęcia te są klasyfikowane w bazach danych w celu ich przetworzenia i obliczenia ich gęstości widmowej mocy (PSD). Następnie tworzona jest kolejna baza danych z cyfrowymi danymi obrazów PSD prądów związanych z rodzajem uszkodzenia. Następnie opracowano proces uczenia się i klasyfikacji przez sztuczne sieci neuronowe. Wyniki testu pokazują skuteczność, niezawodność i poprawność proponowanego podejścia do rozróżnienia wad pochodzenia elektrycznego lub mechanicznego mających wpływ na maszynę.

Słowa kluczowe: Maszyna indukcyjna, diagnoza, rozpoznawanie wzorów, sieć neuronowa, dyskryminacja.

wstecz