Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 91

Autorzy: Krystian Chrzan , Maciej Zipp :

Tytuł: Nietypowe prądy upływu na osłonach silikonowych

Streszczenie: Przez 7 miesięcy mierzono prąd upływu na osłonach silikonowych I porcelanowych na rozdzielni 110 kV znajdującej się w III strefie zabrudzeniowej). Osłony miały podobny kształt. Prąd na osłonie porcelanowej był zazwyczaj większy niż na osłonie silikonowej (do 4,7 razy). Jednakże w ciągu 8 dni prąd na osłonie porcelanowej był mniejszy (do 2, 6 razy). Podobne takie rzadkie przypadki zauważono wcześniej na stacjach zabrudzeniowych w Koeberg i w Hucie Głogów na izolatorach o identycznym kształcie. Bardzo ważną rolę w tym zjawisku odgrywa lepsze oczyszczanie porcelany przez silniejsze deszcze. Wykazano, że niewielkie prądy upływu rzędu 4 –10 mA powodują erozję powierzchniową osłon silikonowych.

Słowa kluczowe: Przeskok, zanieczyszczenie powierzchni, wyładowania powierzchniowe.

wstecz