Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 94

Autorzy: Anatolii Pashko , Iurii Krak , Olga Vasylyk , Olga Syniavska , Vitalina Puhach , Liudmyla Shevchenko , Zbigniew Omiotek , Assel Mussabekova , Doszhon Baitussupov :

Tytuł: Szacowanie jakości dla modeli uogólnionego procesu Wienera

Streszczenie: W pracy badamy jakość statystycznej symulacji uogólnionego procesu Wienera. Do budowy modelu wykorzystujemy widmową reprezentację uogólnionego procesu Wienera, w postaci całki stochastycznej. Model budowany jest z określoną dokładnością i niezawodnością. Do oceny jakości modelu stosujemy oszacowania parametru Hursta oraz funkcji korelacji uzyskanych realizacji.

Słowa kluczowe: uogólniony proces Wienera, parametr Hursta, symulacja procesów sub-gaussowskich.

wstecz