Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 115

Autorzy: Mariusz Trybus :

Tytuł: Pomiary czasów relaksacji podłużnej i poprzecznej wybranych cieczy z wykorzystaniem skanera EFNMR

Streszczenie: Rezonans magnetyczny (NMR) jest nieinwazyjną i jedną z najbardziej dokładnych technik obrazowania we współczesnej medycynie. W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań czasu relaksacji podłużnej i poprzecznej wybranych cieczy, uzyskane z wykorzystaniem stanowiska naukowo dydaktycznego EFNMR, wykorzystującego ziemskie pole magnetyczne i jego jednorodność do obrazowania, spektroskopii i pomiarów z wykorzystaniem NMR.

Słowa kluczowe: NMR, rezonans magnetyczny, pomiary, relaksacja spinowa.

wstecz