Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 184

Autorzy: Sebastian Łacheciński :

Tytuł: Składowanie i przetwarzanie danych temporalnych w świetle wymagań standardu języka SQL ISO/IEC 9075

Streszczenie: Przechowywanie i przetwarzanie danych temporalnych jest szczególnie istotne tam, gdzie zachodzi konieczność składowania i przetwarzania oprócz danych statycznych również danych, które zmieniają się wraz z upływem czasu. Dane temporalne są danymi specyficznymi, tym samym wymagają także nieco odmiennego podejścia do ich obsługi. W artykule zaprezentowano pokrótce ewolucje standardu języka SQL ze szczególnym naciskiem na jego rozszerzenie związane z temporalnością danych. Przedstawione zostały sposoby składowania danych w tabelach temporalnych z uwzględnieniem czasu rzeczywistego i transakcyjnego oraz w tabelach bitemporalnych. Zaprezentowane zostały sposoby przetwarzania danych z użyciem operatorów temporalnych wprowadzonych do standardu SQL:2011.

Słowa kluczowe: temporalne bazy danych, temporalne tabele, temporalne operatory, standard SQL ISO/IEC 9075

wstecz