Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 27

Autorzy: Tomasz Mnich , Tomasz Mnich :

Tytuł: Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych

Streszczenie: W artykule omówiono regulację napięcia w transformatorach rozdzielczych pod obciążeniem. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne bazują na transformatorze dodawczym zabudowanym łącznie z transformatorem głównym w jednej kadzi. Transformator dodawczy, poprzez dobranie liczby zwojów uzwojeń i sposobu połączenia, umożliwia znaczne zmniejszenie wartości prądu w przełączanych zaczepach, tym samym umożliwia miniaturyzację stycznikowego układu przełączającego. Podano szczegóły techniczne rozwiązań. Zestawiono wnioski i literaturę.

Słowa kluczowe: transformatory rozdzielcze, regulacja napięcia, styczniki, podobciążeniowy przełącznik zaczepów

wstecz