Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 32

Autorzy: Justyna Król , Justyna Król :

Tytuł: Wyznaczanie rezystancji kanału wyładowczego przy wyładowaniach z obiektów ze stałym ładunkiem

Streszczenie: Szacowanie energii uwalnianej podczas wyładowania z obiektu ze stałym ładunkiem jest istotne z punktu widzenia ochrony przed elektrycznością statyczną. Zagrożenia od wyładowań elektrostatycznych są jednym z głównych czynników uszkodzeń elementów elektronicznych. Jednym z parametrów niezbędnych do wyznaczenia tej energii jest rezystancja kanału wyładowczego. W artykule przedstawiono metodykę oszacowania rezystancji kanałów wyładowań z powierzchni kondensatora oraz tkaniny dielektrycznej.

Słowa kluczowe: rezystancja kanału wyładowczego, ESD, tkaniny dielektryczne, obiekt ze stałym ładunkiem.

wstecz