Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 50

Autorzy: Łukasz Dyga , Łukasz Dyga , Łukasz Dyga , Łukasz Dyga , Zbigniew Rymarski , Zbigniew Rymarski , Zbigniew Rymarski , Zbigniew Rymarski , Krzysztof Bernacki , Krzysztof Bernacki , Krzysztof Bernacki , Krzysztof Bernacki :

Tytuł: Metody oparte na transformacji falkowej wspomagające ocenę sygnału wyjściowego przeznaczone do modułów bezprzerwowego zasalania UPS

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę jakości napięcia wyjściowego falowników w systemach bezprzerwowego zasilania UPS. Obecnie znane i stosowane metody wyliczania różnych współczynników skupiają się głównie na wartościach uśrednionych przebiegu wyjściowego. Na przykład są to współczynnik zniekształceń harmonicznych THD, TDF oraz ważony WTHD. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompletnej i dodatkowej procedury pozwalającej na obiektywną ocenę sygnału wyjściowego będącą wsparciem dla stosowanych już metod.

Słowa kluczowe: ciągła transformata falkowa, falowniki napięcia, układy elektroniki mocy, (systemy bezprzerwowego zasilania) UPS.

wstecz