Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 109

Autorzy: Vasyl Malyar , Vasyl Malyar , Vasyl Malyar , Vasyl Malyar , Orest Hamola , Orest Hamola , Orest Hamola , Orest Hamola , Volodymyr Maday , Volodymyr Maday , Volodymyr Maday , Volodymyr Maday , Ivanna Vasylchyshyn , Ivanna Vasylchyshyn , Ivanna Vasylchyshyn , Ivanna Vasylchyshyn :

Tytuł: Model matematyczny silnika asynchronicznego umożliwiający analizę startu i pracy ciągłej przy dołączonym kondensatorze do kompensacji mocy biernej

Streszczenie: Przedstawiono model matematyczny umożliwiający analizę procesu startu I ciągłej pracy trójfazowego silnika asynchronicznego z konensatorem dołączonym do wirnika w celu kompensacji mocy biernej. W modelu uwzglęa)dniono nasycanie się materiału magnetycznego i efekt naskórkowy w prętach wirnika.

Słowa kluczowe: silnik asynchroniczny, model matematyczny, kompensacja mocy biernej.

wstecz