Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 135

Autorzy: Vladislav Kuchanskyy , Vladislav Kuchanskyy , Paul Satyam , Paul Satyam , Olena Rubanenko , Olena Rubanenko , Iryna Hunko , Iryna Hunko :

Tytuł: Techniki zwiększania skuteczności i niezawodności linii wysokiego napięcia 750 kV

Streszczenie: Stany przejściowe elektromagnetyczne są brane pod uwagę przy wdrażaniu trójfazowego automatycznego ponownego zamykania na linii przesyłowej bardzo wysokiego napięcia 750 kV. W pracy wpływ automatycznego bocznikowania faz i rezystancji wstępnej w celu ograniczenia charakterystyki aperiodycznego składnika prądu, który utrudnia przejście pełnego prądu przez zero. W pracy przeanalizowano parametry uwzględniające wpływ zmiany stopnia kompensacji mocy ładowania i kątów włączenia wyłącznika SF6. W środowisku oprogramowania opracowano model i symulowano procesy przejściowe w linii przesyłowej 750 kV.

Słowa kluczowe: zjawiska elektromagnetyczne, linie bardzo wysokiego napięcia, procesy załączania

wstecz