Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 161

Autorzy: Abdelkrim Zebar , Abdelkrim Zebar :

Tytuł: Statyczny synchroniczny kompensator i nadprzewodzący ogranicznik prądu dla systemu przesyłowego z generatorem wiatrowym

Streszczenie: Proponowany w artykule połączony model ma najwyższą rezerwę jednocześnie elastyczną kontrolę mocy biernej za pomocą kontrolera STATCOM i redukcję prądu zwarciowego za pomocą SFCL opartej na technologii nadprzewodnictwa. Skuteczność proponowanego modelu łączonego jest testowana na systemie testowym magistrali IEEE11 stosowanym w przypadku zwarcia trójfazowego zwarcia w jednej linii przesyłowej. Wyniki symulacji przedstawiono w tym artykule.

Słowa kluczowe: Rozproszone system z z generatoirem wiatrowym (DWG), Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego (SFCL), Statyczny synchroniczny kompensator (STATCOM), Stabilność przejściowa.

wstecz