Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 166

Autorzy: Kalina Detka , Kalina Detka , Krzysztof Górecki , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Nowa metoda pomiaru krzywej magnesowania rdzenia dławika

Streszczenie: W pracy zaproponowano metodę pomiaru pętli histerezy rdzenia dławika bazującą na pomiarze i rejestracji czasowych przebiegów prądu i napięcia. Opisano sposób realizacji metody pomiarowej i układ pomiarowy. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań wpływu wybranych parametrów sygnału pomiarowego na przebieg krzywych magnesowania dla wybranych dławików z rdzeniem ferrytowym.

Słowa kluczowe: pętla histerezy, krzywa magnesowania, rdzeń ferromagnetyczny, dławik

wstecz