Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 169

Autorzy: Piotr Kapler , Piotr Kapler , Piotr Kapler , Piotr Kapler :

Tytuł: Zastosowanie problemu lokalizacji obiektów do minimalizacji kosztów dostaw energii elektrycznej na etapie wstępnego planowania rozwoju sieci wysokiego napięcia

Streszczenie: Artykuł dotyczy minimalizacji kosztów dostaw energii elektrycznej na etapie wstępnego planowania sieci. Przedstawiono w nim wybrane informacje dotyczące kosztów w elektroenergetyce. Opisano zagadnienie lokalizacji obiektów oraz metodę optymalizacji mieszanej całkowitoliczbowej liniowej. Zaprezentowano przykład obliczeniowy zastosowania tych metod do rozwiązania problemu zminimalizowania kosztów dostaw energii elektrycznej pomiędzy stacjami NN / 110 kV a stacjami miejskimi 110 kV.

Słowa kluczowe: koszty energii elektrycznej, minimalizacja kosztów, planowanie rozwoju sieci, optymalizacja mieszana.

wstecz