Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 178

Autorzy: Łukasz Kolimas , Łukasz Kolimas , Łukasz Kolimas , Łukasz Kolimas , Sebastian Łapczyński , Sebastian Łapczyński , Sebastian Łapczyński , Sebastian Łapczyński , Michał Szulborski , Michał Szulborski , Michał Szulborski , Michał Szulborski :

Tytuł: Symulacja parametrów elektrycznych torów wielko prądowych

Streszczenie: Wymagania stawiane wielkoprądowym torom, układom stykowym, rozdzielnicom i aparatom elektryczny, różnią się od typowych wymagań dla urządzeń o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są trudniejsze, ale pojawiają się wymagania nowe wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ich rozległość i różnorodność.

Słowa kluczowe: projektowanie, rozkład temperatury, rozdzielnice i aparaty elektryczne, siły elektrodynamiczne.

wstecz