Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 18

Autorzy: Samira Seghir , Tahar Bouthiba :

Tytuł: Metoda analizy impedancji w zastosowaniu do zabezpieczeń linii wysokiego napięcia

Streszczenie: Przedstawiono nową metode obliczania impedancji spowodowanej uszkodzeniem w celu określenia lokalizacji tego błędu. Wykorzystano charakterystykę przekaźnika typu Mho do ochrony linii wysokiego napięcia metoda cyfrową. Porównano metodę z tradycyjną metoda bazującą na analizie rezystancji.

Słowa kluczowe: uszkodzenia linii wysokiego napięcia, lokalizacja uszkodzeń, analiza impedancji

wstecz