Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 37

Autorzy: Patrick Pouabe-Eboule , Ali Hasan :

Tytuł: Precyzyjne wykrywanie i lokalizowanie usterek w linii przesyłowej energii przy użyciu równoległej techniki neuro-rozmytej

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe podejście do wykrywania i lokalizowania różnego rodzaju usterek w liniach elektroenergetycznych przy użyciu współbieżnej techniki neuro-rozmytej (CNF). Podejście to opiera się na zaletach połączenia logiki rozmytej i sztucznej sieci neuronowej w celu wykrywania, klasyfikowania i lokalizowania usterek w linii elektroenergetycznej, która przenosi wysokie napięcie i bardzo wysokie napięcie odpowiednio 400 kV i 750 kV w krótkim czasie odległość i długa odległość odpowiednio 120 km i 600 km. Wyniki pokazują, że CNF jest w stanie wykryć kilka różnych typów usterek i lokalizacji z dużą dokładnością, co skróci czas potrzebny zespołowi technicznemu na osiągnięcie celów.

Słowa kluczowe: Systemy linii przesyłowych, Wykrywanie uszkodzeń, Lokalizacja usterki, Równoczesna technika neuro-rozmyta

wstecz