Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 90

Autorzy: Daniel Dusza :

Tytuł: Metoda indukcyjna pomiaru składowej stałej prądu sieciowego

Streszczenie: Metoda indukcyjna pomiaru składowej stałej prądu sieciowego opiera się o wykorzystanie sygnałów z komparatora magnetycznego, oraz z cewki Rogowskiego. Dla wyznaczenia składowej stałej prądu sieciowego za pomocą cewki Rogowskiego wymagana jest znajomość warunku początkowego całkowania, czyli przejścia prądu przez wartość zerową. Pokazano, że potrzebna jest informacja pomiarowa z obu przejść prądu przez zero w celu prawidłowej detekcji wartości składowej stałej prądu. Przedstawiono właściwości metody, układ pomiarowy oraz przykładowe wyniki badań opracowanego układu do pomiaru małych wartości prądu stałego występującego w dużych wartościach prądu przemiennego.

Słowa kluczowe: prąd, składowa stała, komparator magnetyczny, przejście przez zero.

wstecz