Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 140

Autorzy: Jacek Jakubowski , Marek Kuchta , Roman Kubacki :

Tytuł: Przetwarzanie odpowiedzi sensora D-dot w ocenie własności impulsów HPM

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki pomiarów impulsów mikrofalowych dużej mocy (HPM) za pomocą metody tradycyjnej, polegającej na wykorzystaniu sensora D-dot oraz szybkiego przetwornika A/C. Przedstawiono w nim metodykę analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów, których celem jest rekonstrukcja przebiegu czasowego pola elektrycznego.

Słowa kluczowe: sensor D-dot, pomiary HPM, całkowanie numeryczne.

wstecz