Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 144

Autorzy: Edmund Ciesielka :

Tytuł: Analiza możliwości współpracy instalacji PV z pompą ciepła

Streszczenie: Ogrzewanie domów mieszkalnych z wykorzystaniem pompy ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym. Jego zaletą jest też minimalizacja wpływu cen ciepła i paliw kopalnych na koszty ogrzewania. W omawianym rozwiązaniu jedynym kosztem zewnętrznym dla źródła ciepła jest energia elektryczna, której cena może być często nieprzewidywalna. Zużywanie lokalnie wyprodukowanej energii elektrycznej (np. w instalacji PV) na cele zasilania pompy ciepła może być sposobem na doprowadzenie do pełnej niezależności energetycznej domu mieszkalnego. Na podstawie dokonanych pomiarów istniejących instalacji przeprowadzono analizę współdziałania instalacji PV i pompy ciepła. Jej wyniki przedstawiono w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: pompa ciepła, instalacja PV, rozliczenie energii

wstecz