Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 152

Autorzy: Michał Majka , Janusz Kozak , Sławomir Kozak :

Tytuł: Eksperymentalna metoda wyznaczania temperatury taśmy nadprzewodnikowej w stanie rezystywnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę wyznaczanie temperatury taśmy nadprzewodnikowej na podstawie zmierzonych przebiegów prądu i napięcia. Metoda ta została zaimplementowana w programie NI Diadem i służyła do wyznaczenia temperatury taśmy HTS 2G w stanie rezystywnym po przekroczeniu temperatury krytycznej. Przedstawiono zarejestrowane przebiegi prądu i napięcia zmierzone na powierzchni taśmy nadprzewodnikowej oraz obliczoną średnią wartość temperatury taśmy nadprzewodnikowej.

Słowa kluczowe: taśma nadprzewodnikowa, pomiar temperatury, nadprzewodnik, stan rezystywny.

wstecz