Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 156

Autorzy: Paweł Mazurek :

Tytuł: Wybrane zagadnienia prawne i techniczne w zakresie emc stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Streszczenie: Artykuł dotyczy elektromobilności. Opisano technologie wykorzystywane w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania, wymagania prawne, jakie muszą być spełnione szczególnie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzanych badań emisji elektromagnetycznej stacji ładowania.

Słowa kluczowe: elektromobilność, stacja ładowania, jakość energii, kompatybilność elektromagnetyczna, emc

wstecz