Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 178

Autorzy: Janusz Sowiński :

Tytuł: Temperatura powietrza jako dodatkowa zmienna egzogeniczna w krótkoterminowym prognozowaniu modelem ANFIS obciążeń w podsystemie elektroenergetycznym

Streszczenie: Obciążenia elektryczne charakteryzują się zmiennością roczną, tygodniową i dobową. Ten typ krzywych, charakteryzujący się dobowym podobieństwem obciążeń, jest odpowiedni do prognozowania przy użyciu Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (model ANFIS). Badano wpływ doboru zmiennych na dokładność procesu prognozowania. Szczególną uwagę zwrócono na uwzględnienie dodatkowej zmiennej - temperatury powietrza.

Słowa kluczowe: krótkoterminowe prognozowanie obciążeń, model ANFIS, wybór zmiennych wejściowych.

wstecz