Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 185

Autorzy: Karol Rudyk , Roman Kubacki , Marek Kuchta :

Tytuł: Pomiary przenikalności elektrycznej materiałów z wykorzystaniem impulsów HPM

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów niemagnetycznych. Metoda pozwala prowadzić badania w wolnej przestrzeni w warunkach ekspozycji na silne impulsowe pola mikrofalowe. Metoda jest szczególnie przydatna do badań absorberów przeznaczonych do zabezpieczania elektroniki przed destrukcyjnym wpływem wysokomocowych impulsów HPM. W przedstawionej metodzie pomiarom podlegają dwa moduły współczynników S21 dla materiału o różnych grubościach.

Słowa kluczowe: przenikalność elektryczna, impulsy HPM, mikrofalowe absorbery.

wstecz