Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2021 Str. 1

Autorzy: Krzysztof Posobkiewicz , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Modelowanie modułów termoelektrycznych w programie SPICE - przegląd

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dwóch literaturowych modeli modułów termoelektrycznych dedykowanych dla programu SPICE. Przedstawiono topologię oraz równania opisujące te modele. Pokazano także wyniki weryfikacji ich dokładności poprzez porównanie wyników pomiarów i obliczeń wykonanych w programie SPICE. Niezbędne wartości parametrów wyznaczono w oparciu o dane producenta.

Słowa kluczowe: SPICE, modelowanie, moduł termoelektryczny (TEM), moduł Peltiera-Seebecka, pompa ciepła Peltiera (TEC), generator termoelektryczny (TEG).

wstecz